Koszty usług

KOSZTY TRANSAKCJI

    • Maksymalne koszty pośrednictwa sprzedaży, zakupu, wynajmu, pobierane przez biuro to 1,5% wartości transakcji, nie jesteśmy podatnikiem VAT, według szczegółowych zasad ustalonych w treści zawartej umowy pośrednictwa, dla nieruchomości nieprzemysłowych praktycznie nie więcej niż 4800zł .
    • W przypadku montażu banera na oferowanej nieruchomości pobieramy opłatę 184zł.
    • Powyższą prowizję od czynności pośrednictwa sprzedaży, zakupu, wynajmu płaci tylko jedna strona, zgłaszająca usługę sprzedaży, zakupu, wynajmu, z którą biuro ma podpisaną umowę.
    • Pozostałe koszty pośrednictwa ponoszone przez Strony przy podpisaniu aktu notarialnego związanego z zakupem lokalu/nieruchomości to:

– Taksa notarialna liczona od wartości wskazanej przez nabywców w akcie notarialnym (maksymalne stawki notarialne – zob. KOSZTY);
– Opłaty sądowe oraz;
– Podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 % wartości ( chyba, że nabywcy korzystają ze zwolnień podatkowych);

  • Koszty usług innych niż pośrednictwo ustalane są odrębnie między stronami;