Koszty usług

KOSZTY TRANSAKCJI

    • Oferowane koszty pośrednictwa sprzedaży, zakupu, pobierane przez biuro to 1,5% wartości transakcji, pośrednictwo wynajmu to kwota wynajmu czynszu miesięcznego,
    • nie jesteśmy podatnikiem VAT, według szczegółowych zasad ustalonych w treści zawartej umowy pośrednictwa, dla nieruchomości nieprzemysłowych to praktycznie nie więcej niż 4800zł .
    • W przypadku montażu banera na oferowanej nieruchomości pobieramy opłatę 184zł.
    • koszty ponoszone przez Strony przy podpisaniu aktu notarialnego związanego z zakupem lokalu/nieruchomości to:

– Taksa notarialna liczona od wartości wskazanej przez nabywców w akcie notarialnym (maksymalne stawki notarialne – zob. KOSZTY i OPŁATY SĄDOWE) oraz
– Podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 % wartości ( chyba, że nabywcy korzystają ze zwolnień podatkowych);