Dokumenty

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZGŁOSZENIA OFERTY

Do zgłoszenia oferty w biurze prosimy o przygotowanie do okazania:

Dokumenty potrzebna do zgłoszenie oferty nieruchomości zabudowanej:

 • Dokument tożsamości właściciela
 • Wypis z rejestru gruntów i kartoteka budynków
 • Wyrys z mapy ewidencyjnej
 • Dokument stanowiący podstawę nabycia nieruchomości
 • Numer księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości
 • Decyzja pozwolenia na budowę
 • Zaświadczenie o oddaniu budynku do użytkowania
 • W przypadku spadku postanowienie sądu oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego

Dokumenty potrzebna do zgłoszenie oferty nieruchomości gruntowej:

 • Dokument tożsamości właściciela
 • Wypis z rejestru gruntów
 • Wyrys z mapy ewidencyjnej dot. działek zbywanych (najtańszy!)
 • Numer księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości
 • Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku
 • Postanowienie sądu – uwłaszczenie
 • Wypis z rejestru gruntów

Zgłoszenia lokalu mieszkalnego/użytkowego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej:

 • Dokument tożsamości właściciela
 • Przydział lokalu mieszkalnego/użytkowego
 • Jeśli jest założona Księga Wieczysta – numer księgi wieczystej
 • Postanowienie sądu oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego
 • Zaświadczenie zarządcy budynku o braku osób zameldowanych

 

WAŻNOŚĆ DOKUMENTÓW

 • Wypis z rejestru gruntów, budynków i lokali – z adnotacją, że dokument przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej – 3 tygodnie
 • Odpis z KW – 3 tygodnie + sprawdzanie wersji elektronicznej w dniu transakcji
 • Decyzja o podziale bez warunku – bez terminu
 • Zaświadczenia ze spółdzielni – 3 tygodnie
 • Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku – bez terminu
 • Zaświadczenie z urzędu skarbowego dot. SiD – bez terminu
 • Zgody np. banku na wykreślenie obciążeń, w tym hipoteki– bez terminu

 

PRZYKŁADOWE WZORY UMÓW

 1. Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości,
 2. Umowa pośrednictwa wynajmu nieruchomości,
 3. Umowa pośrednictwa zakupu nieruchomości,
 4. Karta zgłoszenia sprzedaży nieruchomości zabudowanej,
 5. Karta zgłoszenia sprzedaży, zakupu, wynajmu nieruchomości lokalowej,
 6. Karta zgłoszenia sprzedaży nieruchomości gruntowej,
 7. Karta zgłoszenia zlecenia zakupu, wynajmu, nieruchomości,
 8. Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości,
 9. Umowa przedwstępna sprzedaży lokalu,
 10. Porozumienie wydania lokalu, nieruchomości.
 11.  

MATERIAŁY INFORMACYJNE DODATKOWE