Dokumenty

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZGŁOSZENIA OFERTY

Do zgłoszenia oferty w biurze prosimy o przygotowanie do okazania:

 • dokumentu tożsamości oraz
 • dokumentu stanowiącego podstawę nabycia lub informację o numerze księgi wieczystej.

 

WAŻNOŚĆ DOKUMENTÓW

 • Wypis z rejestru gruntów, budynków i lokali – 3 tygodnie
 • Odpis z KW – 3 tygodnie + sprawdzanie wersji elektronicznej w dniu transakcji
 • Decyzja o podziale bez warunku – bez terminu
 • Zaświadczenia ze spółdzielni – 3 tygodnie
 • Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku – bez terminu
 • Zaświadczenie z urzędu skarbowego dot. SiD – bez terminu
 • Zgody np. banku na wykreślenie obciążeń, w tym hipoteki– bez terminu

 

PRZYKŁADOWE WZORY UMÓW

 1. Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości,
 2. Umowa pośrednictwa wynajmu nieruchomości,
 3. Umowa pośrednictwa zakupu nieruchomości,
 4. Karta zgłoszenia sprzedaży nieruchomości zabudowanej,
 5. Karta zgłoszenia sprzedaży, zakupu, wynajmu nieruchomości lokalowej,
 6. Karta zgłoszenia sprzedaży nieruchomości gruntowej,
 7. Karta zgłoszenia zlecenia zakupu, wynajmu, nieruchomości,
 8. Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości,
 9. Umowa przedwstępna sprzedaży lokalu,
 10. Porozumienie wydania lokalu, nieruchomości.

 

MATERIAŁY DODATKOWE