Usługi

ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI W ZAKRESIE:

 • uregulowania stanu prawnego;
 • zarządzanie i administrowanie nieruchomościami;
 • obsługa techniczna zarządzanych nieruchomości;
 • bieżące kontrole stanu technicznego nieruchomości;
 • nadzór nad bieżącą konserwacją i przeglądami technicznymi;
 • wykonywanie innych prac według podpisanej umowy o zarządzanie nieruchomościami.

 

NADZÓR NAD BIEŻĄCĄ KONSERWACJĄ I PRZEGLĄDAMI TECHNICZNYMI

 • prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji;
 • nadzór przy usuwaniu awarii i ich skutków w nieruchomości;
 • nadzór i terminowe wykonywanie remontów bieżących zgodnie z planem przyjętym na dany rok kalendarzowy uchwałą właścicieli lokali;
 • dobór firm konserwujących;
 • nadzór inspektorów nadzoru budowlanego, okresowe kontrole ogólnobudowlane, instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych;
 • zlecanie i nadzór okresowych kontroli budynku i instalacji w nim się znajdujących zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
 • współpracujemy tylko z najlepszymi specjalistami w branży, kominiarzami, inspektorami nadzoru budowlanego, firmami posiadającymi uprawnienia budowlane;
 • prowadzimy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym oraz przepisami dozoru technicznego dokumentację techniczną nieruchomości;
 • wszystkie zalecane prace remontowe opieramy o profesjonalnie wykonane protokoły przeglądów budowlanych nieruchomości, na których podstawie sporządzamy bilans potrzeb remontowych budynku oraz ocenę pilności ich realizacji.

 

DORADZTWO KREDYTOWE

 • Pomagamy naszym klientom uzyskać kredyt hipoteczny w PKO SA;
 • Umawiamy na spotkania z doradcą;
 • Przedstawiamy najkorzystniejsze oferty;
 • Pomagamy w załatwianiu formalności;
 • Jesteśmy PARTNEREM SPRZEDAŻY w zakresie kredytów na zakup nieruchomości,  banku PKO SA, umowa nr. KH/3152/2015/PW.